Cầu đập tràn Thuỷ điện Sêrê Pốc 3

Đập cao 22.5m,gồm 5 nhịp, mỗi nhịp 2 dầm cánh, mỗi dầm nặng 60tấn x 18m.Công ty TNHH Quang Thuận đã sử dụng 02 cẩu xích 80tấn để thi công,và đã hoàn thành công việc sau 03 ngày thi công liên tục.

TIN TỨC KHÁC