Thi công cầu Suối Dầu-Nha Trang

Sử dụng 02 cẩu lốp 50 tấn và 45tấn lắp đặt dầm I33 căng sau. Sau 03 ngày làm việc liên tục đã hoàn thành công việc đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn .

TIN TỨC KHÁC