Cầu Sông Cầu – Khánh Hòa

Sử dụng 02 cẩu lốp 70 tấn và 45 tấn để cẩu lắp đặt 30 phiến dầm I33 căng sau. Sau thời gian thi công 6 ngày đã hoàn thành đúng tiến độ công việc,đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật.

 

TIN TỨC KHÁC