Cầu Sông Khế đường Đà Lạt – Nha Trang

Sử dụng 02 cẩu lốp 70tấn và50 tấn để cẩu lắp đặt 20 phiến dầm I33 căng sau. Sau 04 ngày làm việc liên tục đã hoàn thành công việc đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động.

TIN TỨC KHÁC