Cầu Thuận Phước Đà Nẵng

Sử dụng 02 cẩu xích 100tấn và 80 tấn để phục vụ thi công cầu.

TIN TỨC KHÁC